میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

بیماری های شفلرا

بیماری‌های باکتریایی:

سوختگی برگ سودوموناس (Pseudomonas cichorii) برحاشیه برگ‌های شفلرا پا کوتاه اثرمی‌گذارد. در ابتدا لکه‌های کوچک آب ظاهر می‌شوند و قبل از اینکه به سرعت با هم ترکیب شوند، سیاه شده ومنجر به ریزش شدید برگ شفلرا می‌شوند.

لکه‌های برگ سودوموناس (Xanthomonas campestris pv. Hederae) تمامی سطح برگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. زخم‌های نقطه‌ای زرد رنگ که در سراسر برگ به وجود آمده ممکن است میان رگبرگ‌ها بزرگ شوند تاجایی که همه برگ‌ها رنگ پریده می‌شوند. لبه برگ‌های آسیب دیده شکل غیر نرمال و ظاهری ۳ بعدی و چوب پنبه‌ای می‌گیرند. ریزش برگ‌های نارس در عفونت‌های شدید رخ می‌دهد.

بیماری‌های قارچی:

دانشگاه فلوریدا ۳ بیماری قارچی مربوط به شفلرا را بیان کرده است. لکه برگی آلترناریا به صورت لکه‌های بزرگ قهوه‌ای یا سیاه با هاله زرد رنگ فقط در عرض چند روز می‌توانند در گل برگ ظاهر شوند. اگر شما گیاه شفلرا را از طریق بذر پرورش داده‌اید یا گیاه کوچک را خریداری کرده‌اید باید مراقب بیماری قارچی بوته میری (damping-off) باشید. عوامل بیماری‌زای متعددی در ایجاد این بیماری نقش دارند، اگرچه قارچ Pythium splendens نخستین عامل مهاجم است. لکه برگی فیتوفتورا (Phytophthora parasitica) شبیه بیماری لکه برگی آلترناریا است به جز یک تفاوت: در این بیماری قبل از آلوده شدن برگ‌های بالایی، برگ‌های پایینی آلوده می‌شوند.

کنترل و درمان بیماری‌های :

پیشگیری از بیماری بهتر از درمان و واکنش پس از عفونت است. بسیاری از قارچ کش‌ها و مواد ضد باکتری برای کنترل بیماری در دسترس هستند، اما شفلرا به آسیب‌های شیمیایی حساس است. بیماری‌های باکتریایی و قارچی به سرعت در سطوح مرطوب پخش می‌شوند، به همین منظور یکی از روش‌های ساده برای پیشگیری از بیماری آن است که برگ‌ها و شاخه‌ها را خشک نگه دارید. بر اساس گزارش‌های دانشگاه فلوریدا، خشک بودن برگ‌ها حتی بدون استفاده از قارچ کش ها به طور کامل از بیماری قارچی الترناریا جلوگیری می‌کند. تحقیقات دانشگاه فلوریدا نشان می‌دهد دادن کود بیشتر از میزان توصیه شده، توانایی گیاه شفلرا برای مقابله با بیماری‌های سودوموناس را افزایش می‌دهد. همچنین اگر شما پیچک انگلیسی پرورش می‌دهید، توصیه می‌شود برای وجود لکه‌های برگ باکتریایی بر روی گیاه نظارت داشته باشید زیرا می‌تواند به گیاه شفلرا نیز منتقل شود.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *