میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

تکثیر

قلمه زدن گل رز

روش قلمه زدن گل رز در منزل

آموزش قلمه زدن گل رز در منزل به دو راه آسان و جذاب : ازدیاد  گل رز دارای روش هایمختلفی  است که می توان به دو نوع آن در اینجا اشاره نمود در اول قلمه زدن گل رز را مورد بررسی قرار می دهیم. و سپس با روش جذاب تکثیر رز در هوا آشنا می … ادامـه