میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

کودهای ارگانیک

استفاده از تفاله چای برای کود دهی گیاهان

اگر به دنبال یک کود خانگی برای گیاهانتان هستید و نمیخواهید از کود های شیمیایی استفاده کنید ، توصیه ی ما به شما این است که کود تفاله ی چای را امتحان کنید و تاثیر تفاله ی چای بر رشد گیاهان خود را ببینید.تفاله ی چای از بهترین کودها برای گیاهان آپارتمانی است که به … ادامـه

کودهای گیاهی نوعی کود ارگانیگ می باشند

کود کودهای ارگانیک نگهداری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

از راههای دیگر افزایش ماده آلی خاک استفاده از کود سبز در تناوب زراعی می باشد. منظور از کود سبز شخم زدن گیاه در خاک پس از رشد کافی و بدون برداشت محصول است. تاثیر کود سبز بر خصوصیات ظاهری خاک همانند کود حیوانی می باشد. ولی کود سبز ذاتا مواد غذایی به خاک اضافه … ادامـه

کود حیوانی و مصرف صحیح آن

کود کودهای ارگانیک نگهداری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

به یکسری از مواد بستری، ادرار و مدفوع گاو ، گوسفند ، مرغ یا هر حیوان دیگری است که از محل نگهداری آنها بدست می آید گفته می شود. درصد مواد غذایی کود حیوانی و کیفیت فیزیکی آن به عواملی مثل نوع حیوان، کیفیت مواد بستری، میزان پوسیدگی کود، تغذیه دام، میزان سدیم و مقدار … ادامـه