میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آرالیاسه

شفلرا

شفلرا

۵ فروردین ۱۳۹۸

گیاهیست از سرزمین استرالیا و ازخانواده «آرالیاسه» برگای سبز روشن و براق و چرمی و دمبرگها بلند و در بخش انتهایی برگهای پنجه‌ ای شکل ابتدا با سه برگچه و سپس تعداد آنها به ۸ عدد می‌رد، ارتفاع آن در سرزمین اصلی و در هوای آزاد به ۳ متر می‌رسد، بر عکس اکثر گیاهان زینتی … ادامـه