میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آرکاسه آ

نخل کنتیا

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نور نخل کنتیا به نور کمی نیاز دارد، ازگذاشتن در نور مستقیم آفتاب و اتاق‌های بی نور خودداری کنید. البته همیشه سعی کنید که نور آفتاب به شکل مستقیم بر روی این گیاه نتابد زیرا ممکن است منجر به بروز لکه‌های خشک بر روی پهنک برگ و یا نوک و حاشیه برگ‌ها شود. این مسئله … ادامـه

نخل شامادورا

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نور این گیاه به نور کم مقاوم هست و نیاز نوری کم و متوسطی داره ولی خوب است که مقابل نور پنجره شرقی و شمالی قرار بگیره. توجه داشته باشید که تابش نور مستقیم آفتاب از عوامل سوختگی نوک و حاشیه برگ‌ها و یا بروز نواحی سفید کرم رنگ بر پهنه برگ‌ها است و این … ادامـه