میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آستراسه آ

غوره ای

ساکولنت غوره ای

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

غوره ای در ایران با نام های دانه تسبیحی و رشته مرواریدی معروف است . گیاهی زیبا که دارای رشد بسیار سریعی است و خیلی زود تمام سطح گلدان را می پوشاند و حتی از کناره های گلدان آویزان می شود و منظره زیبایی را به وجود می آورد. نگهداری این گیاه بسیار ساده است … ادامـه