میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آماریلاسه

خورشیدی

گل خورشیدی

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

اسم علمی گیاه خورشیدی Clivia miniata که از خانواده Amarylliaceae هست و بومی آفریقای جنوبی است. یکی از ویژگی های این گیاه برگهای اون هست که به صورت خطی یا نوار مانند به رنگ سبز تیره براق و به طول نیم متر می باشد ارتفاع این گیاه به حدود ۵۰ سانتی متر می رسد. ساقه … ادامـه