میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آپوسیناسه آ

پریوش

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

بومی نواحی استوایی که ارتفاع تا ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر می رسد و اکنون به عنوان گیاه گلدانی پرورش داده می شود. در جنس Vinca، هفت گونه گزارش شده است که بین آنها تنوع زیادی وجود دارد. برخی بوته ای، برخی همیشه سبز، برخی خزان دار و برخی علفی یک ساله هستند که شاخه … ادامـه

هویا کری

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

آبیاری آبیاری منظم به رشدخوب و گلدهی کمک می کند اما نباید که خاک خیس باقی بماند بنابراین ابتدا منتظر بمانید تا سطح خاک تا حدود عمق ۵ سانتیمتری خشک شود و سپس گیاه را آب دهید. خاک خشک و یا خاک خیس و غرقابی هر دو می توانند منجر به ریزش غنچه های گل … ادامـه

استاپلیا

۲۱ خرداد ۱۳۹۸

آبیاری این گیاه نیاز به نور مستقیم  و آب در حد متوسط در فصل رشد دارد. خاک کاکتوس گل ستاره دریایی نیاز به خاک مخلوط (۲ قسمت لوم و ۱ قسمت شن و ماسه ریز) که به خوبی با سنگ های کوچک زهکشی شده دارند.  تغذیه آنها نیاز به محیط سرد و خشک در طول … ادامـه

سروپژیا

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

نور جای پر نور  تا کمی سایه واز آفتاب مستقیم حفاظت شود دما در زمستان تا دمای ۱۵ درجه را تحمل میکند خاک مخلوطی از یک قسمت پیت و یک قسمت خاک باغچه و ۲ قسمت ماسه یا پرلیت آبیاری موقع هر آبیاری خاک خشک شده باشد زهکش را بازدید کنید ریشه های گیاه درصورت … ادامـه