میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آکانتاسه آ

گل سنگ

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

نور: اگر دوست دارید گیاهی شاداب و با رنگ های عالی داشته باشید آن را در شرایط نوری مناسب  قرار دهید.آن را پشت پنجره و نور غیر مستقیم قرار دهید. اگر هوا بیش از اندازه تاریک و یا سایه شدید باشد نقاط زیبای صورتی رنگ در متن سبز برگها محو و کمرنگ میشوند،تابش مستقیم نور … ادامـه