میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

آیزواسه آ

ناز یخی

۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نور نیازبه نور مستقیم و محیط پر نور به مدت ۶ تا ۸ ساعت در روز دارد. دما نباید به زیر ۲ درجه سانتیگراد برسد وگرنه از بین می رود. آبیاری نیازی به آبیاری زیاد ندارد، آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ریشه ها میشود. بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک کاملا خشک شود. تغذیه مصرف … ادامـه