میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

اسکلوفولاریاسه ها

گل کیفی

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگهداری: گیاه کفشک به نور متوسط هوای خنک خاک همیشه خیس، رطوبت هوای معمولی تا زیاد یعنی حدود ۵۰ تا ۹۰ درصد خاک کمی اسیدی احتیاج دارد. کود: این گیاه به کود احتیاج ندارد زیرا معمولا پس از از بین رفتن گلها، گیاه را به دور می اندازند. خاک: مخلوطی از دو قسمت خاک جنگلی … ادامـه