میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

برملدیاسه

گازمانیا

۲۰ آذر ۱۳۹۸

این گیاه با نام علمی “Guzmania lingulata” بومی آمریکای جنوبی است. این جنس از گیاهان چند ساله همیشه سبز است که مناسب کشت در گلخانه، پاسیو و آپارتمان می باشند.دارای ۱۱۰ جنس میباشد. برگهای مجتمع و فشرده آن براق با حواشی صاف بوده و در وسط مخزن کوچکی را تشکیل می دهند که در طبیعت … ادامـه