میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

خرزهره

سروپژیا

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

نور جای پر نور  تا کمی سایه واز آفتاب مستقیم حفاظت شود دما در زمستان تا دمای ۱۵ درجه را تحمل میکند خاک مخلوطی از یک قسمت پیت و یک قسمت خاک باغچه و ۲ قسمت ماسه یا پرلیت آبیاری موقع هر آبیاری خاک خشک شده باشد زهکش را بازدید کنید ریشه های گیاه درصورت … ادامـه

نخل ماداگاسکار

نخل ماداگاسکار

۲۷ آذر ۱۳۹۷

البته که یک نخل نیست اما به دلیل شباهت آن با برخی از نخل ها به این نام شناخته می شود و بومی ماداگاسکار است. نخل ماداگاسکار یکی از مقاومترین گیاهان آپارتمانی است که نگهداری از آن بسیار ساده است و علاوه بر ایجاد محیطی زیبا در فضای خانه، به تصفیه هوای محیط داخلی منزل … ادامـه