میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

خرفه ئیان

کراسولا خرفه ای

۱۹ آذر ۱۳۹۷

کراسولا از گیاهان مشهور در دنیاست که بیش از ۱۵۰ گونه دارد و در ایران مردم بیشتر با گونه خرفه ای آن یا Portulacaria afra  آشنا و آن را به عنوان گیاهی دارویی نوش جان می کنند. اما برخی از گونه های آن از نظر شکل و قیافه شبیه به گیاهان گوشتی و کاکتوس هستند که به … ادامـه