میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

سريشيان

هاوریتا

۸ خرداد ۱۳۹۸

دما از بهار تا پاییز به گرمای معمولی و در زمستان به جای خنک نیاز دارند . نور پشت پنجره جنوبی مناسب است زیرا نور برای این گیاهان حیاتی است .پنجره های جنوبی بسیار مناسب است . آبیاری از بهار تا پاییز نیاز آبی آن ها مانند دیگر گیاهان است . یعنی وقتی خاک آن … ادامـه