میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

شبدرترشکیان

اگزالیس

اگزالیس

۱۹ آذر ۱۳۹۷

اگزالیس همان شبدر زینتی است .که به تازگی وارد ایران شده است. این گیاه برگ‌هایی یکدست قرمز-بنفش رنگ داشته و این برگ‌های زیبا در شب به خواب فرورفته و بسته خواهند شد. در نگاه اول شاید تصور کنید که نگهداری از چنین گیاهی سخت است، اما لازم است بدانید که شبدر زینتی دارای روش نگهداری … ادامـه