میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

عشقه

هیدروکوتیل

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

تحمل سختی : خیلی سبک – ملایم تحمل پی اچ : ۵ – ۸ دما : ۱۰ – ۲۶ نیازهای نوری : زیاد – خیلی زیاد نگهداری : مشکل هیدروکوتیل برزیلی گونه ای گیاه چندساله آبزی یا نیمه آبزی از جنس Hydrocotyle در خانواده Araliaceae و بومی جنوب مکزیک تا شمال آرژانتین می باشد. . … ادامـه