میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

لگومینوسا

گل قهر و آشتی

۷ شهریور ۱۳۹۸

این گیاه به صورت رونده رشد میکند و در واقع گیاهی چندساله است، اما نگهداری اش بیشتر از یک‌ سال مشکل و معمولا عمر کمی دارد. معروفیت و علت نامگذاری این گیاه به خاطر حساسیت برگ هایش در برخورد با اجسام خارجی می باشد، مثل انگشت. اگر برگ های این گیاه رو لمس کنید به … ادامـه