میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

مالواسه

پاچیرا

۲۰ آذر ۱۳۹۸

آبیاری: به آبیاری هفته ای یکبار نیاز داره ، دوستان این گل به آب زیاد حساسه، مثه پاچیرای خودم اب زیاد باعث زردی و سیاهی برگها از نوک میشه. .در ضمن روی ساقه ها و بین ساقه ها آب نریزید چون باعث پوسیدگی میشود در زمستان چون نور کمتر میشود و رشد گیاه هم کم … ادامـه