میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

موراسه

فیکوس آمستل

۶ مرداد ۱۳۹۸

بنجامین آمستل دارای برگ های کشیده و زیبایی است که به نوری در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز دارد و همانند دیگر بنجامین ها در آبیاری آن باید دقت کرد.البته به تازگی و با همت همکاران پرورش دهنده ،نوع آمستر طلایی نیز تولید شده که زیبایی غیر قابل وصفی دارد.  نور این گونه نسبت … ادامـه

فیکوس الاستیکا

فیکوس الاستیکا

۶ فروردین ۱۳۹۸

فیکوس بومی هند و جنوب شرقی اندونزی است .در موطن خود تا ارتفاع ۳۰-۴۰متر با تنه ای به قطر ۲متر میرسد. تنه گیاه دارای ساقه های هوایی در قاعده تنه است که این ساقه ها به استحکام بیشتر گیاه در خاک کمک میکند.برگها براق و چرمین هستند که در برخی ارقام این گیاه رگه هایی … ادامـه