میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

نعناسان

گل حسن یوسف

۱۵ آذر ۱۳۹۷

این گل را می‌توان در گروه گیاهان آپارتمانی که دارای برگ‌های رنگی است قرار داد. این گیاه دارای صد و پنجاه گونه می باشد ارتفاع این گل زیبا به بیش از ۶۵ سانتی‌متر و پرورش و گسترش آن نیز به بیش از ۲۵ سانتی‌متر می‌رسد. اگر این گیاه را در فصول سرد سال خارج از … ادامـه