میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

کاملیناسه

قلب ارغوانی

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

نور سایه را میتواند تحمل کند ولی به محیط روشن با نور غیر‌مستقیم یا ملایم احتیاج دارد. در صورت قرار گرفتن در نور شدید و گرم روی برگ‌ها لک‌های قهوه‌ای پیدا می‌شود و می‌سوزد. در صورت کمبود نور هم برگ‌ها رنگ بنفش‌شان را از دست می‌دهند و فاصله‌ی برگ‌ها از هم زیاد می‌شود، گیاه رشد … ادامـه