میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

کاکتاسیا

کاکتوس اسپستوا

۴ شهریور ۱۳۹۸

کاکتوسی است استوانه‌ای که طول آن به هفت متر نیز می‌رسد. دارای بدنه‌ای سبزرنگ با تیغ‌های سفید و زرد رنگ و قهوه‌ای و سیاه می‌باشد. بدنه اسپوستواها دارای۲۰ تا ۳۰ شیار دارد. در سنین بالا گل‌هایی به رنگ سفید و زرد می‌دهد. بدنه اکثرواریته های اسپوستوا دارای موهای سفید رنگی است که برای حفاظت گیاه … ادامـه