میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

کدو سانان

بگونیا

بگونیا

۱۷ آذر ۱۳۹۷

بگونیا (نام علمی: Begonia)، سرده‌ای از گیاهان گلداراز تیره بگونیا است. این گونه بیش از ۱۰۰۰ گونه را شامل میشود.بومی آب و هوای نیمه‌گرمسیری و گرمسیری مرطوب است. به‌طور معمول بعضی از گونه‌ها در هوای سرد و داخل خانه‌ها به عنوان گیاه خانگی و زینتی رشد می‌کنند. گیاهی است چند ساله و همیشه سبز برای … ادامـه