میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

کراسولاسه آ

آئونیوم

۴ خرداد ۱۳۹۸

گل آئونیوم که به ناز بشقابی یا گل بشقابی هم میشناسند، دارای ۳۵ گونه از گیاهان همیشه سبز است که بسیاری از گونه های آن ساقه ندارند و یا ساقه کوتاهی دارند برخی واریته ها با بزرگ شدن و رشد گیاه و ریزش برگهای پایین ساقه ارتفاع می‌یابد. ساقه کرم مایل به قهوه‌ای است رنگ … ادامـه