میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Acanthacee

گل مشعلی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اسم علمی گل میگو Beloperone guttata بوده و از خانوادهAcanthacee می باشد. بلوپرون بومی مکزیک است. ارتفاع این گیاه ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر و گسترش آن ۲ تا ۳۵ سانتی متر است. ارای برگهای تخم مرغی شکل و سبز رنگ می باشد و گلاذین سنبله ای آن از گلهای کوچک و سفیدی تشکیل شده که … ادامـه