میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Balsaminaceae

حنا

۱۳ دی ۱۳۹۷

گل حنا یا سولماز شیرازی که گلهای آن به صورت منفرد یا خوشه ای، کم پر و پر پر و به رنگهای صورتی، قرمز، سفید و ارغوانی دیده می شوند. ساقه های آن گوشتی و آبدار و اندازه برگهای آن در گونه های مختلف متفاوت است. این گیاه با نام لاتینش بیشتر شناخته میشود و … ادامـه