میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Crassulaceae

سدوم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

خاک : سدوم ها مانند اکثر ساکولنت ها و کاکتوس‌ها به خاک سبک با زهکشی مناسب احتیاج دارند. از جمله ترکیبات بستر کاشت این گیاه می‌توان به این موارد اشاره کرد: ترکیب ماسه با مقدار پیت ماس یا کوکوپیت می‌باشد. می‌توان از ده درصد ورمی یا کود حیوانی کهنه نیز در این ترکیب استفاده کرد. … ادامـه