میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

CYPERACEAE

نخل مرداب

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگهداری: نخل مرداب به نور معمولی، گرمای متوسط تا زیاد، آبیاری فراوان، رطوبت هوای عادی یعنی ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی، احتیاج دارد. کود: کود مورد نیاز نخل مرداب را میتوان به میزان ۲ گرم در لیتر هر هفته یکبار از اردیبهست تا شهریور ماه ، مصرف کرد. خاک: مخلوطی از خاک باغچه، … ادامـه