میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Ericaceae

آزالیا

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نور : گیاه آزالیا از آن دسته از گیاهان است که به نور زیاد ولی غیر مستقیم برای رشد و پرورش نیاز داره توجه داشته بشاید که از نور مستقیم بیزار هستش. در پاییز و زمستان حتما در نور زیاد باشه و به شکوفه دادن برسه ولی در تابستان میتوندی در سایه نگهداری کنید. نکته … ادامـه