میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Iridaceae

فریزیا

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

گیاهی پیازدار با گلهای بسیار معطر و زیباست. فریزیا از آفریقای جنوبی آمده و گیاهی دایمی ولی حساس به سرما است. توسط پیاز و بذر تکثیر میشود. برگها نازک و دراز شبیه برگهای گلایل ولی باریک و کوچک هستند، ساقه‌های گلدهنده از وسط برگها بیرون می‌آید. این گیاه به دلیل گلهای معطر با عطر ملایم … ادامـه