میس گل ، مجله اینترنتی نگهداری و پرورش گل و گیاه

Onagraceae

فوشیا

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

آبیاری : در فصل رشد این گیاه به آب کافی نیاز دارند و سطح آن نباید خشک شود. همچنین خاک نباید حالتی خیس و غرقابی داشته باشد. بنابراین حجم آب بستگی به گرما و دمای هوا دارد. هر قدر هوا گرم‌تر باشد در مدت‌زمان کوتاه‌تری باید به گیاه آب داد تا رطوبت خاک حفظ شود. … ادامـه